Monitorul Oficial Local Formulare Electronice Sesizari Online Verificare Cereri
Despre noi Oras Insuratei Consiliul Local Informatii publice Proiecte si Investitii Camera agricola Relatii cu publicul B.E.C. Nr. 4 Contact
Audiente
Primar Viceprimar Secretar
Luni 10:00 - 13:00 10:00 - 15:00
Marti 13:00 - 15:00
Miercuri 13:00 - 15:00
Joi 10:00 - 13:00
Vineri 10:00 - 13:00
Sistemul national unic pentru Apeluri de urgenta (SNUAU)
Administrator: Serviciul de telecomunicatii Speciale (STS)
Calendar
April 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Hotarari

Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Ianuarie 2023
- Hotararea Nr. 12/31.01.2023 privind: "Aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale oras Insuratei, judetul Braila, pentru anul scolar 2023-2024"
- Hotararea Nr. 11/31.01.2023 privind: "Aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul "Construire piscina", situat in orasul Insuratei, str. Distilariei nr. 7, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 10/31.01.2023 privind: "Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2023, ce vor fi executate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare"
- Hotararea Nr. 9/31.01.2023 privind: "Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale necesar gestionarii stuatiilor de urgenta pentru anul 2023, l anivelul unitatii administrative-teritoriale oras Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 8/31.01.2023 privind: "Stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare aferente functiilor contractuale din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Insuratei, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 7/31.01.2023 privind: "Stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare aferente functiilor publice si functiilor contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Insuratei si din cadrul serviciilor publice de interes local, din subordinea Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 6/31.01.2023 privind: "Aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale Serviciului Public de Salubrizare a Orasului Insuratei, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local Insuratei, judetul Braila, pentru anul 2023"
- Hotararea Nr. 5/31.01.2023 privind: "Aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Insuratei si ale serviciilor publice de interes local, din subordinea Consiliului Local Insuratei, judetul Braila, pentru anul 2023"
- Hotararea Nr. 4/31.01.2023 privind: "Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Serviciului Public de Salubrizare a orasului Insuratei, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 3/31.01.2023 privind: "Aprobarea bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale oras Insuratei, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si subventii de la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale oras Insuratei, judetul Braila, pe anul 2023, precum si a listei obiectivelor de investitii propuse a se realiza in anul 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026"
- Hotararea Nr. 2/09.01.2023 privind: "Aprobarea utilizarii unor sume din excedentul cumulat al bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale oras Insuratei, precum si din excedentul cumulat al bugetului activitatilor finantate din venituri proprii pentru acoperirea temporara a golurilor din casa, pentru anul 2023"
- Hotararea Nr. 1/09.01.2023 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pe o perioada de 3 luni"

Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Decembrie 2019
- Hotararea Nr. 87/19.12.2019 privind: "Aprobarea alocarii unei sume de bani din bugetul local al anului 2019 pentru organizarea sarbatorilor de iarna in orasul Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 86/19.12.2019 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2019"
- Hotararea Nr. 85/19.12.2019 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta."
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Noiembrie 2019
- Hotararea Nr. 84/28.11.2019 privind: "Inventarierea la nivelul orasului Insuratei, judetul Braila, a materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele locale aferente, pentru anul 2020"
- Hotararea Nr. 83/28.11.2019 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2019"
- Hotararea Nr. 82/28.11.2019 privind: "Reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, din subordinea Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 81/28.11.2019 privind: "Darea in administrare a corpului de cladire - grup sanitar, proprietatea publica a unitatii administrativ - teritoriale Insuratei, catre Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu" Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 80/28.11.2019 privind: "Aprobarea introducerii corpului de cladire - grup sanitar aferent obiectivului de investitie: "Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu", oras Insuratei, judetul Braila", in lista de inventar a bunurilor apartinand domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 79/28.11.2019 privind: "Aprobarea constituirii, cu titlul gratuit, a dreptului de uz si de sevitute in favoarea Societatii de Distributie a Energiei Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energie Electrice Braila, pentru terenul in suprafata 0.5mp apartinand domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale Insuratei, in vederea realizarii lucrarii: "Racordarea la reteaua electrica a locului de consum permanent, locuinta, amplasat in orasul Insuratei, Str. Libertatii, nr. 28 A, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 78/28.11.2019 privind: "Infiintarea sestemului de distributie a gazelor naturale in orasul Insuratei, judetul Braila."
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Octombrie 2019
- Hotararea Nr. 77/24.10.2019 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2019"
- Hotararea Nr. 76/24.10.2019 privind: "Stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale, pentru anul 2020, a criteriilor si procedurii de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanelor fizice pentru anul 2020, aprocedurii privind reglementarea acordarii esalonarii la plata a impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al orasului Insuratei si esalonarii la plata a majorarilor de intarziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare aplicabile in anul 2020 la nivelul orasului Insuratei, precum si zonarea terenurilor din intravilanul si extravilanul unitatii administrativ-teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 75/24.10.2019 privind: "Aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila, Comunei Stancuta si a Comunei Visani la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Braila Gaz" si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Orasului Insuratei, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Braila Gaz", la care Orasul este membru asociat."
- Hotararea Nr. 74/24.10.2019 privind: "Actualizarea in functie de modificarile de natura legislativa a Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, din subordinea Consiliului local al orasului Insuratei, judetul Braila"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Septembrie 2019
- Hotararea Nr. 73/24.09.2019 privind: "Predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I. SA", a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Proiect-pilot - "Construire sala de educatie fizica scolara, Scoala Gimnaziala "Spiru Haret" (locatia nr. 2) in oras Insuratei, strada Nicolae Balcescu nr. 5, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 72/24.09.2019 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2019"
- Hotararea Nr. 71/24.09.2019 privind: "Modificarea si completarea art. 1 lit. A si B din Hotararea Consiliului Local nr. 84/24.11.2009 privind reglementarea circulatiei pe drumurile publice de pe raza U.A.T. Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 70/24.09.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investitii "Construire Campus scolar in cadrul Grupului Scolar Industrial Insuratei (Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu").""
- Hotararea Nr. 69/24.09.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere Gradinita sat LAcu Rezii, oras Insuratei, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 68/24.09.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila - etapa a II-a"."
- Hotararea Nr. 67/24.09.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investitii "Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu", oras Insuratei, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 66/24.09.2019 privind: "Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 986 mp, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila, situat in intravilanul orasului Insuratei, cvartal 143, Parcela 2101 lot. 32, str. Moise Grozea nr. 27, numar de carte funciara 83049, in favoarea doamnei ADAM VALERICA, proprietarul constructiei potrivit contractului de vanzare autentificat sub nr. 1613/01.08.2019"
- Hotararea Nr. 65/24.09.2019 privind: "Desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al orasului Insuratei, in Consiliile de Administratie si in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 64/24.09.2019 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta."
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna August 2019
- Hotararea Nr. 68/28.08.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila - etapa a II-a"."
- Hotararea Nr. 67/28.08.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investitii "Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu", oras Insuratei, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 66/28.08.2019 privind: "Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 986 mp, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila, situat in intravilanul orasului Insuratei, cvartal 143, Parcela 2101 lot. 32, str. Moise Grozea nr. 27, numar de carte funciara 83049, in favoarea doamnei ADAM VALERICA, proprietarul constructiei potrivit contractului de vanzare autentificat sub nr. 1613/01.08.2019"
- Hotararea Nr. 65/28.08.2019 privind: "Desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al orasului Insuratei, in Consiliile de Administratie si in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 64/28.08.2019 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta."
- Hotararea Nr. 63/28.08.2019 privind: "Aprobarea organizarii retelei scolare la nivelul Unitatii Administrativ - Teritoriale Insuratei, judetul Braila, pentru anul scolar 2019-2020"
- Hotararea Nr. 62/28.08.2019 privind: "Aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al unitatii administrativ-teritoriale Insuratei, judetul Braila si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management S.A., in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor."
- Hotararea Nr. 61/28.08.2019 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila si a listei de investitii, pe anul 2019"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Iulie 2019
- Hotararea Nr. 60/30.07.2019 privind: "Aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie - "Reabilitare cladire si refacere imprejmuire teren-sediul Grupului de Pompieri Insuratei, judet Braila"."
- Hotararea Nr. 59/30.07.2019 privind: "Aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie - Reabilitare termica si fatade la cladirea Liceului tehnologic "Nicolae Titulescu" Insuratei, judet Braila"
- Hotararea Nr. 58/30.07.2019 privind: "Aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Pietruire drumuri de exploatare De 1311, De 1313, De 1314, De 1334/1, oras Insuratei, judet Braila"."
- Hotararea Nr. 57/30.07.2019 privind: "Aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Parcare strada Tineretului, oras Insuratei, judet Braila""
- Hotararea Nr. 56/30.07.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul de investitie "Construire spatiu de depozitare la Primaria orasului Insuratei, judet Braila""
- Hotararea Nr. 55/30.07.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul de investitie "Covor asfaltic pe DJ 203 km 0+000-km 3+300, oras Insuratei, judet Braila""
- Hotararea Nr. 54/30.07.2019 privind: "Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, pentru un lot de teren in suprafata de 900 mp destinat edificarii constructiilor, situat in orasul Insuratei Cvartal 144 Parcela 2129 lot 12, strada Moise Grozea nr. 6, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 53/30.07.2019 privind: "Avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de captare a apei brute, transport al apei brute si al apei potabile, de inmagazinare a apei potabile, de distributie a apei potabile si de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Insuratei"
- Hotararea Nr. 52/30.07.2019 privind: "Stimularea elevilor din clasele V-XII, cu domiciliul in orasul Insuratei, inscrisi in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul orasului Insuratei, judetul Braila, care obtin media generala 10 (zece) la absolvirea fiecarui an scolar, prin acordarea unor recompense in bani"
- Hotararea Nr. 51/30.07.2019 privind: "Aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018"
- Hotararea Nr. 50/30.07.2019 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2019 si a listei obiectivelor de investitii."
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Iunie 2019
- Hotararea Nr. 49/27.06.2019 privind: "Aprobarea Actului ADitional nr. 19 din 27.06.2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificarile si completarile ulterioare - avand ca obiect punerea la dispozitia Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, de catre Delegatarul Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Insuratei, - a Bunurilor de Retur - aferente Sistemului public de canalizare de pe strazile Mioritei, Scoala Veche si Mecanizatorilor din Orasul Insuratei, Judetul Braila"
- Hotararea Nr. 48/27.06.2019 privind: "Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, pentru 8 loturi de teren, in suprafata de 940 mp fiecare, destinate edificarii constructiilor, situate in orasul Insuratei pe str. Garofitei Cvartal 106 PArcela 1317/3- lot 1, lot 3, lot 5 si lot 7 si pe str. Florilor Cvartal 106 PArcela 1317/3- lot 2, lot 4, lot 6 si lot 8, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 47/27.06.2019 privind: "Modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al orasului Insuratei nr. 35/23.05.2019 privind aprobarea asocierii Orasului Insuratei prin Consiliul Local al orasului Insuratei cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor "Covor asfaltic pe DJ 203 km 0+000-km 3+300, oras Insuratei, judet Braila""
- Hotararea Nr. 46/27.06.2019 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2019 si a listei obiectivelor de investitii"
- Hotararea Nr. 45/27.06.2019 privind: "Actualizarea in functie de modificarile de natura legislativa a Regulamentului Serviciului Public Local de Salubrizare a orasului Insuratei, judetul Braila, precum si a tarifelor pentru activitatile specifice acestuia"
- Hotararea Nr. 44/27.06.2019 privind: "Aprobarea Planului de asigurare cu resurse materiale, umane si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe teritoriul administrativ Insuratei, judetul Braila, in anul 2019"
- Hotararea Nr. 43/27.06.2019 privind: "Indreptarea erorii materiale cuprinsa in titlul si in art. 1 si art. 2 din dispozitivul Hotararii Consiliului Local Insuratei nr. 28/11.04.2019 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 12/27/02/2019 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 42/27.06.2019 privind: "Preluarea in administrarea Consiliului Local al orasului Insuratei a operei de arta realizata in cadrul Simpozionului National de Sculptura Monumentala "Nicapetre" Braila 2018-editia a III-a, proprietatea publica a judetului Braila"
- Hotararea Nr. 41/13.06.2019 privind: "Aprobarea documentatiei tehnico-economice, precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire spatiu de depozitare la Primaria orasului Insuratei, judet Braila""
- Hotararea Nr. 40/13.06.2019 privind: "Aprobarea documentatiei tehnico-economice, precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Covor asfaltic pe DJ 203 km 0+000-km 3+300, oras Insuratei, judet Braila""
- Hotararea Nr. 39/06.06.2019 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, precum si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2019"
- Hotararea Nr. 38/06.06.2019 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pe o perioada de cel mult 3 luni"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Mai 2019
- Hotararea Nr. 37/23.05.2019 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2019 si a listei obiectivelor de investitii"
- Hotararea Nr. 36/23.05.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu", oras Insuratei, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 35/23.05.2019 privind: "Aprobarea asocierii Orasului Insuratei prin Consiliul Local al orasului Insuratei cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor "Covor asfaltic pe DJ 203km 0+000-km 3+300, oras Insuratei, judet Braila""
- Hotararea Nr. 34/23.05.2019 privind: "Aprobarea situatiilor financiare asupra executiei bugetare incheiate la 31 decembrie 2018 si a inventarierii anuale a patrimoniului Unitatii Administrativ - Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 33/23.05.2019 privind: "Introducerea in domeniul public al Unitatii Administrativ - Teritoriale Insuratei a retelei de canalizare din strada Scoala Veche si strada Mecanizatorilor, realizata prin proiectul "Extindere retea de canalizare in orasul Insuratei, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 32/23.05.2019 privind: "Alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2019, pentru finantarea programelor sportive ale Asociatiei Clubul Sportiv "Viitorul" Insuratei, constituita ca persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, detinatoare a certificatului de identitate sportiva"
- Hotararea Nr. 31/23.05.2019 privind: "Organizarea manifestarilor cultural - artistice, sportive si de divertisment dedicate sarbatoririi "Zilelor Orasului Insuratei"
- Hotararea Nr. 30/03.05.2019 privind: "Modificarea si completarea anexei nr. 1 si a anexei nr. 2 la Hotararea Consililui Local nr. 16 din 27.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere Gradinita sat Lacu Rezii, oras Insuratei, judetul Braila""
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Aprilie 2019
- Hotararea Nr. 29/11.04.2019 privind: "Aprobarea de achizitie directa a activitatilor specifice serviciului de iluminat public al orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 28/11.04.2019 privind: "Modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 12/27.0.2019 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 27/11.04.2019 privind: "Decalarea perioadei de organizare a manifestarilor cultural - artistice, sportive si de divertisment dedicate sarbatorilor "Zilelor Orasului Insuratei - 2019""
- Hotararea Nr. 26/11.04.2019 privind: "Aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Insuratei si ale serviciilor publice de interes local, din subordinea Consiliului Local Insuratei, judetul Braila, pentru anul 2019"
- Hotararea Nr. 25/11.04.2019 privind: "Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si subventii de la bugetul local al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, estimarile pentru anii 2020-2022, precum si a listei obiectivelor de investiii propuse a se realiza in anul 2019"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Martie 2019
- Hotararea Nr. 24/29.03.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-ecomomici actualizati pentru obiectivul de investitii "Modernizare parcari si accese, oras Insuratei, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 23/29.03.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Amenajare centru civic in orasul Insuratei, judetul Braila.""
- Hotararea Nr. 22/29.03.2019 privind: "Aprobarea Actului Aditional nr. 16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale - Partea Comuna - din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018"
- Hotararea Nr. 21/29.03.2019 privind: "Avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna - a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotararea Nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei"
- Hotararea Nr. 20/29.03.2019 privind: "Constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 19/29.03.2019 privind: "Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Insuratei pentru perioada 2019-2030 si a Planului local de actiune privind serviciile sociale administratesi finantate din bugetul local al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pentru anul 2019"
- Hotararea Nr. 18/29.03.2019 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pentru sedintele din lunile martie-aprilie-mai 2019"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Februarie 2019
- Hotararea Nr. 17/27.02.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Construire Campus scolar in cadrul Grupului Scolar Industrial Insuratei (Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu")"."
- Hotararea Nr. 16/27.02.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere Gradinita sat Lacu Rezii, oras Insuratei, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 15/27.02.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila - etapa a doua"."
- Hotararea Nr. 14/27.02.2019 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu", oras Insuratei, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 13/27.02.2019 privind: "Organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente apartinand domeniului privat al Unitatii ADministrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 12/27.02.2019 privind: "Modificarea si completarea anexei nr. 1 si a anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 24/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Ianuarie 2019
- Hotararea Nr. 11/31.01.2019 privind: "Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 3965573,40 lei, din excedentul bugetului local precum si a deficitului activitatilor finantate din venituri propii in suma de 23114,66 lei, din excedentul bugetului activitatilor finantate din venituri proprii, rezultat la finele anului 2018."
- Hotararea Nr. 10/31.01.2019 privind: "Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, in Consiliul Director al Asociatiei Clubului Sportiv "Viitorul Insuratei""
- Hotararea Nr. 9/31.01.2019 privind: "Aprobarea construirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, pentru un lot de teren in suprafata de 940 mp destinat edificarii constructiilor, situat in orasul Insuratei, str. Florilor nr. 21, Cvartal 106 Parcela 1317/3, lot 10, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 8/31.01.2019 privind: "Aprobarea construirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, pentru 3 loturi de teren in suprafata de 979.2 mp fiecare destinate edificarii constructiilor, situate in orasul Insuratei, str. Moise Grozea, nr. 7, nr. 9, nr. 11, Cvartal 143 Parcela 2101- lot 42, 41, 40, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 7/31.01.2019 privind: "Aprobarea construirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fara licitatie publica asupra terenului in suprafata de 940 mp in vederea edificarii constructiei, situat in intravilanul orasului Insuratei, strada Garofitei nr. 30, Cvartal 106 Parcela 1317/3, Lot nr. 9, Carte Funciara nr. 82597, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila, catre doamna Chirita Mariana, fiind subiect juridic al contractului de concesiune nr. 617/17.08.2012."
- Hotararea Nr. 6/31.01.2019 privind: "Atribuirea in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica "Braila Gaz", a unui spatiu din cladirea administrativa a Primariei Orasului Insuratei, str. Soseaua Brailei nr. 18, pe termen limitat, apartinand domeniului public al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 5/31.01.2019 privind: "Aprobarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica "Braila Gaz""
- Hotararea Nr. 4/31.01.2019 privind: "Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale necesar gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2019, la nivelul Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 3/31.01.2019 privind: "Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2019, ce vor fi executate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare."
- Hotararea Nr. 2/31.01.2019 privind: "Aprobarea Actului Aditional nr.9 din 31.01.2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 - avand ca obiect punerea la dispozitia Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA de catre Delegatarul Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Insuratei, a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate - realizate prin Proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila" POS I Mediu."
- Hotararea Nr. 1/09.01.2019 privind: "Utilizarea partial a excedentului cumulat aferent anilor anteriori pentru acoperirea temporara a golurilor din casa"

Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Decembrie 2018
- Hotararea Nr. 97/07.12.2018 privind: "Prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Unitatii Administrativ Teritoriale Insuratei si a Regulamentului Local de Urbanism, precum si extinderea de drept a valabilitatii prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism"
- Hotararea Nr. 96/07.12.2018 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2018 si a listei obiectivelor de investitii"
- Hotararea Nr. 95/07.12.2018 privind: "Aprobarea alocarii unei sume de bani din bugetul local al anului 2018 pentru organizarea sarbatorilor de iarna in orasul Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 94/07.12.2018 privind: "Insusirea inventarului si aprobarea introducerii in domeniul public al UAT Orasul Insuratei a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate, realizate prin Proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si apa uzata in judetul Braila" POS I Mediu"
- Hotararea Nr. 93/07.12.2018 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2018"
- Hotararea Nr. 92/07.12.2018 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pentru sedintele din lunile decembrie 2018 - ianuarie - februarie 2019"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Noiembrie 2018
- Hotararea Nr. 91/29.11.2018 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Construire Campus scolar in cadrul Grupului Scolar Industrial Insuratei (Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu")""
- Hotararea Nr. 90/29.11.2018 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere Gradinita sat Lacu Rezii, oras Insuratei, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 89/29.11.2018 privind: "Aprobarea modificarii calitatii postului de executie de natura contractuala, inspector de specialitate, gradul II, gradatia 3, din cadrul Serviciului Public de ASistenta Sociala, ocupat de doamna Dumitru Daniela, in functia publica de executie, inspector, clasa I, gradul profesional principal, gradatia 3, din cadrul aceluiasi serviciu al aparatului de specialitate al primarului orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 88/29.11.2018 privind: "Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fara licitatie publica asupra terenului in suprafata de 986 mp in vederea edificarii constructiei, situat in intravilanul orasului Insuratei, strada Moise Grozea nr. 27, Cvartal 143 Parcela 2101 Lot nr. 32, Carte Funciara nr. 83049, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila, catre doamna Constantinescu Stana, fiind subiect juridic al contractului de concesiune nr. 5211/03.07.2012"
- Hotararea Nr. 87/29.11.2018 privind: "Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fara licitatie publica asupra terenului in suprafata de 822 mp in vederea edificarii constructiei, situat in intravilanul orasului Insuratei, strada Nicolae Balcescu nr. 6 C, Cvartal 31 Parcela 259 Lot nr. 6, Carte Funciara nr. 82440, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila, catre domnul Fatu Viorel-Ficuta, fiind subiect juridic al contractului de concesiune nr. 5825/01.07.2014"
- Hotararea Nr. 86/29.11.2018 privind: "Insusirea raportului de evaluare nr. 100/2018 pentru terenul din intravilan lotizat intr-un numar de 20 de loturi de la nr. 1 la 20, situat pe strada Infratirii, pe strada Garofitei, pe strada Florilor si pe strada Scanteia, Cv106 Parcela 1317/3, de la nr. 1 la 10 cu suprafata totala de 9400 mp, CV 106 Parcela 1317/4, de la nr. 11 la 20, cu suprafata de 8836 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, Judetul Braila"
- Hotararea Nr. 85/29.11.2018 privind: "Insusirea raportului de evaluare nr.99/2018 pentru terenul de intravilan lotizat intr-un numar de 19 loturi de la nr. 27 la nr. 45, situat in strada Moise Grozea, Cv 143 Parcela 2101 cu suprafata de 14900 mp, Cv 143 Parcela 2109 cu suprafata de 3300 mp, Cv 143 Parcela 2107 cu suprafata de 1600 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 84/29.11.2018 privind: "Insusirea raportului de evaluare nr. 98/2018 pentru terenul din intravilan lotizat intr-un numar de 26 de loturi de la nr. 1 la 26, situat pe strada Moise Grozea si pe strada G-ral Nicolae Cerchez, Cv144 Parcela 2129, cu suprafata totala de 22966 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii ADministrativ-Teritoriale Insuratei, Judetul Braila"
- Hotararea Nr. 83/29.11.2018 privind: "Insusirea raportului de evaluare nr. 97/2018 pentru terenul din intravilan lotizat intr-un numar de 6 loturi de la nr. 1 la 6, situat pe strada Ana Ipatescu si pe strada Nicolae Balcescu, CV31 Parcela 259, cu suprafata de 4980 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii ADministrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 82/29.11.2018 privind: "Revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 62/30.08.2018 privind insusirea raportului de evaluare in vederea constituirii dreptului de superficie, cu tilu oneros, asupra terenului din intravilan lotizat intr-un numar de 20 de loturi de la nr. 1 la 20, situat pe strada Infratirii, pe strada Garofitei, pe strada Florilor si pe strada Scanteia, Cv106 P1317/3, de la nr. 1 la 10 cu suprafata totala de 9400 mp, CV 106 P 1317/4, de la nr. 11 la 20, cu suprafata de 8836mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 81/29.11.2018 privind: "Revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 61/30.08.2018 privind insusirea raportului de evaluare in vederea constituirii dreptului de superficie, cu tilu oneros, asupra terenului din intravilan lotizat intr-un numar de 6 loturi de la nr. 1 la 6, situat pe strada Ana Ipatescu si pe strada Nicolae Balcescu, Cv31 P 259, cu suprafata de 4980 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 80/29.11.2018 privind: "Revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 60/30.08.2018 privind insusirea raportului de evaluare in vederea constituirii dreptului de superficie, cu tilu oneros, asupra terenului din intravilan lotizat intr-un numar de 26 de loturi de la nr. 1 la 26, situat pe strada Moise Grozea si pe strada G-ral Nicolae Cerchez, Cv144 P2129, cu suprafata totala de 22.966 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 78/29.11.2018 privind: "Revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 59/30.08.2018 privind insusirea raportului de evaluare in vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului din intravilan lotizat intr-un numar de 19 loturi de la nr. 27 la nr. 45, situat in strada Moise Grozea, Cv 143 P 2017 cu suprafata de 1600 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 78/29.11.2018 privind: "Aprobarea Dispozitiei nr. 422/13.11.2018 cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2018"
- Hotararea Nr. 77/29.11.2018 privind: "Stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale, pentru anul 2019, a criteriilor si procedurii de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanele fizice pentru anul 2019, a procedurii privind reglementarea acordarii esalonarii la plata a impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al orasului Insuratei si esalonarii la plata a majorarilor de intarziere de orice fel cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare aplicabile in anul 2019 la nivelul orasului Insuratei, precum si zonarea terenurilor din intravilanul si extravilanul UAT Insuratei, judetul Braila"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Octombrie 2018
- Hotararea Nr. 76/25.10.2018 privind: "Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, asupra suprafetei de teren din intravilan de 2000 mp destinata construirii unei statii mixte de carburanti auto, situata in orasul Insuratei, Soseaua Brailei, Tarla 54 Parcela 1096/5/1, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 75/25.10.2018 privind: "Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, pentru un lot de teren in suprafata de 830 mp destinat edificarii constructiilor, situat in orasul Insuratei, str. Nicolae Balcescu nr. 3 B, Cvartal 31 Parcela 259- lot 5, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 74/25.10.2018 privind: "Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, pentru 3 loturi de teren in suprafata de 979,20 mp fiecare destinate edificarii constructiilor, situate in orasul Insuratei, str. Moise Grozea, nr. 17, nr. 19 si nr. 5, Cvartal 143 Parcela 2101 - lot 36, 37 si 43, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 73/25.10.2018 privind: "Stabilirea amplasamentului si edificarea soclului monumentului "REUNIUNEA", realizat in cadrul activitatilor de aniversare a CENTENARULUI ROMANIEI"
- Hotararea Nr. 72/25.10.2018 privind: "Aprobarea Programului de Aniversare a Centenarului Marii Uniri de la 1918;"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Septembrie 2018
- Hotararea Nr. 71/27.09.2018 privind: "Aprobarea proiectului integrar "Construire centrul Cultural pentru Tineret si Modernizare strazi, etapa a III-a, in Orasul Insuratei, Judetul Braila""
- Hotararea Nr. 70/27.09.2018 privind: "Aprobarea proiectului integrat "Construire Centru Social de zi pentru Varstnici si spatiu de joaca pentru copii in Orasul Insuratei, Judetul Braila.""
- Hotararea Nr. 69/27.09.2018 privind: "Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza studiul de fezabilitate/DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul integrat "Construire Centrul Cultural pentru Tineret si Modernizare strazi, Etapa a III-a, in Orasul Insuratei, Judetul Braila""
- Hotararea Nr. 68/27.09.2018 privind: "Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza studiul de fezabilitate/DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul integrat "Construire Centru Social de zi pentru Varstnici si spatiu de joaca pentru copii in orasul Insuratei, Judetul Braila""
- Hotararea Nr. 67/27.09.2018 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii "Modernizare parcari si accese, oras Insuratei, judetul Braila.""
- Hotararea Nr. 66/27.09.2018 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2018"
- Hotararea Nr. 65/27.09.2018 privind: "Modificarea Hotararii Consiliului Local Insuratei nr. 44/28.06.2018 privind aprobarea propunerii de elaborare a studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Camin de batrani in orasul Insuratei, str. Victoriei nr. 4B, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 64/27.09.2018 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pentru sedintele din lunile septembrie-octombrie-noiembrie 2018"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna August 2018
- Hotararea Nr. 63/30.08.2018 privind: "Stimularea elevilor din clasele V-XII, cu domiciliul in orasul Insuratei, inscrisi in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul orasului Insuratei, judetul Braila, care obtin media generala 10 (zece) la absolvirea fiecarui an scolar, prin acordarea unor recompense in bani"
- Hotararea Nr. 62/30.08.2018 privind: "Insusirea raportului de evaluare in vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului din intravilan lotizat intr-un numar de 20 de loturi de la nr.1 la 20, situat pe strada Infratirii, pe strada Garofitei, pe strada Florilor si pe strada Scanteia, CV106 P1317/3, de la nr. 1 la 10 cu suprafata totala de 9400 mp, CV 106 P 1317/4, de la nr. 11 la 20, cu suprafata de 8836 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartin domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teriroriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 61/30.08.2018 privind: "Insusirea raportului de evaluare in vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului din intravilan lotizat intr-un numar de 6 loturi de la nr.1 la 6, situat pe strada Ana Ipatescu si pe strada Nicolae Balcescu, CV31 P 259, cu suprafata de 4980 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei judetul Braila"
- Hotararea Nr. 60/30.08.2018 privind: "Insusirea raportului de evaluare in vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului din intravilan lotizat intr-un numar de 26 de loturi de la nr.1 la 26, situat pe strada Moise Grozea si pe strada G-ral Nicolae Cerchez, CV144 P2129, cu suprafata totala de 22966 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei judetul Braila"
- Hotararea Nr. 59/30.08.2018 privind: "Insusirea raportului de evaluare in vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului din intravilan lotizat intr-un numar de 19 loturi de la nr.27 la nr.45, situat in strada Moise Grozea, CV 143 P 2101 cu suprafata de 14900 mp, CV 143 P2109 cu suprafata de 3300 mp, CV 143 P 2107 cu suprafata de 1600 mp, destinat edificarii constructiilor, care apartine domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei judetul Braila"
- Hotararea Nr. 58/30.08.2018 privind: "Insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare, aprobarea apartenentei la domeniul public al Orasului Insuratei a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al Orasului a unor bunuri, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Orasului a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora"
- Hotararea Nr. 57/30.08.2018 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila - etapa a doua""
- Hotararea Nr. 56/30.08.2018 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investii "Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu", oras Insuratei, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 55/30.08.2018 privind: "Trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila, destinate dezvoltarii infrastructurii de apa si canalizare in orasul Insuratei, judetul Braila, finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare, pentru perioada 2014-2020"
- Hotararea Nr. 54/30.08.2018 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2018"
- Hotararea Nr. 53/30.08.2018 privind: "Aprobarea Dispozitiei nr. 238/30.07.2018 cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2018"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Iulie 2018
- Hotararea Nr. 52/25.07.2018 privind: "Atribuirea in folosinta gratuita Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila, pe termen limita, a unui spatiu din cadrul Primariei Orasului Insuratei, camera 1, corpul C, in suprafata de 12 mp, str. Soseaua Brailei nr. 18, apartinand domeniului public al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 51/25.07.2018 privind: "Aprobarea Actului additional nr. 7 la Contractul nr. 670/10.09.2009 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare"
- Hotararea Nr. 50/25.07.2018 privind: "Cooperarea intre Consiliul Local Insuratei si Consiliul Judetean Braila, in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS"
- Hotararea Nr. 49/25.07.2018 privind: "Aprobarea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare aferente functiei contractuale de executie, administrator piata agroalimentara si targ en gross, din orasul Insuratei, judetul Braila"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Iunie 2018
- Hotararea Nr. 48/28.06.2018 privind: "Aprobarea actualizarii studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Casei de Cultura din orasul Insuratei, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 47/28.06.2018 privind: "Atribuirea in folosinta gratuita Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila, pe termen limitat, a imobilului situat in orasul Insuratei, str. Soseaua Brailei nr. 21, bloc B3, sc. 2, apartament 13, parter, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 46/28.06.2018 privind: "Aprobarea propunerii de elaborare a studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Construire Centru Cultural pentru Tineret in orasul Insuratei, str. Victoriei nr. 4 A, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 45/28.06.2018 privind: "Aprobarea propunerii de elaborare a studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Modernizare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila, etapa a III-a"."
- Hotararea Nr. 44/28.06.2018 privind: "Aprobarea propunerii de elaborare a studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Camin de batrani in orasul Insuratei, Str. Victoriei nr. 4B, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 43/28.06.2018 privind: "Aprobarea propunerii de elaborare a studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Spatiu de joaca pentru copii in orasul Insuratei, Str. Scoala Veche nr. 20 B, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 42/28.06.2018 privind: "Aprobarea Protocolului de colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru realizarea in comun de activitati, proiecte si servicii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor"
- Hotararea Nr. 41/28.06.2018 privind: "rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2018"
- Hotararea Nr. 40/28.06.2018 privind: "Dobandirea dreptului de proprietate de catre Unitatea Administrativ-Teritoriala Insuratei, asupra terenului categoria curti-constructii in suprafata totala de 1938 m.p situat in intravilanul orasului Insuratei, cartier Dropia, str. Magaziilor nr. 4 si nr. 6, tarlaua 72, parcela 563/48, cu numar cadastral 4640, inscris in cartea funciara nr. 73171 a orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 39/28.06.2018 privind: "Modificarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Insuratei si ale serviciilor publice de interes local, din subordinea Consiliului Local Insuratei, judetul Braila, pentru anul 2018"
- Hotararea Nr. 38/28.06.2018 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pentru sedintele din lunile iulie-august 2018"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Mai 2018
- Hotararea Nr. 37/21.05.2018 privind: "Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu ineros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, asupra unei suprafete de teren intravilan de 4000 mp, situat in orasul Insuratei, str. Scanteia nr. 5 si str. Florilor, CV 154, Parcela 2237/4, numarul cadastral 82301, inscris in Cartea Funciara nr. 82301, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila;
- Hotararea Nr. 36/21.05.2018 privind: "Aprobarea includerii noilor investitii, aferente Statiei de Epurare Ape Uzate din aria Delegata a Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 35/21.05.2018 privind: "Aprobarea includerii noilor investitii, aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare apartinand domeniului public al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 34/21.05.2018 privind: "Aprobarea situatiilor financiare asupra executiri bugetare incheiate la 31 decembrie 2017 si a inventarierii anuale a patrimoniului Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 33/21.05.2018 privind: "Organizarea manifestarilor cultural - artistice, sportive si de divertisment dedicate sarbatorii "Zilelor Orasului Insuratei""
- Hotararea Nr. 32/21.05.2018 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2018"
- Hotararea Nr. 31/21.05.2018 privind: "Aprobarea Dispozitiei nr. 150/02.05.2018 cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2018"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Aprilie 2018
- Hotararea Nr. 30/25.04.2018 privind: "Alocarea unei sume din bugetul local pentru finantarea Asociatiei Sportive "Viitorul" Insuratei, constituita ca persoana juridica fara scop patrimonial, club sportiv de drept public detonator al certificatului de identitate sportiva"
- Hotararea Nr. 29/25.04.2018 privind: "Trecerea in domeniul public al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila, a imobilului in suprafata de 114,00 mp, situat in CV 67, P 641, str. Distilariei nr. 9, orasul Insuratei, apartinand patrimoniului Consiliului Judetean Braila"
- Hotararea Nr. 28/25.04.2018 privind: "Aprobarea construirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, asupra unei suprafete de teren de 2707 mp aferent constructiei "Moara", situat in orasul Insuratei, str. Soseaua Brailei nr. 4, CV 131, Parcela 1781, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 27/25.04.2018 privind: "Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a constructiei "Magazie pentru cereale CAP Grivita" si a terenului adiacent acesteia in suprafata de 3000 mp, situate in orasul Insuratei, Str. Agricultorilor nr. 2 B, CV 67, Parcela 643/2, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 26/25.04.2018 privind: "Aprobarea Regulamentului vizand organizarea licitatiei publice in vederea atribuirii contractelor de inchiriere/locatiune care au ca obiect bunurile apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ - Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Martie 2018
- Hotararea Nr. 22/29.03.2018 privind: "Alocarea sumei de 4000 lei din bugetul local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2018, pentru achizitionarea de alimente acordate ca sprijin veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi si vaduvelor de veterani de razboi"
- Hotararea Nr. 21/29.03.2018 privind: "Asocierea orasului Insuratei, prin Consiliul Local, cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean, pentru organizarea Simpozionului national de sculptura monumentala < Nicapetre >, editia a-III-a, in perioada 6 august-15 septembrie 2018."
- Hotararea Nr. 20/29.03.2018 privind: "Aprobarea de achizitie directa a activitatilor specifice serviciului de iluminat public al orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 19/29.03.2018 privind: "Aprobarea contractului referitor la folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public in orasul Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 18/29.03.2018 privind: "Aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente taxei de salubrizare restanta pentru persoane fizice"
- Hotararea Nr. 17/29.03.2018 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2018"
- Hotararea Nr. 16/29.03.2018 privind: "Aprobarea Planului de asigurare cu resurse materiale, umane si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe teritoriul administrativ Insuratei, judetul Braila, in anul 2018"
- Hotararea Nr. 15/29.03.2018 privind: "Trecerea in domeniul privat al Unitatii Administrativ-teritoriale Insuratei, judetul Braila, a terenului in suprafata de 25.89 mp, reprezentand cota indiviza aferenta apartamentului nr. 4 din blocul A1, et. 2, situat in intravilanul orasului Insuratei, str. Soseaua Brailei, nr. 23, cvartal 85, parcela 967"
- Hotararea Nr. 14/29.03.2018 privind: "Aprobarea asocierii Orasului Insuratei prin Consiliul Local al orasului Insuratei cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor "Covor asfaltic DC 17 Km 0+000 - Km 1+705, oras Insuratei, judetul Braila.""
- Hotararea Nr. 13/29.03.2018 privind: "Aprobarea asocierii Orasului Insuratei prin Consiliul Local al orasului Insuratei cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor "Amenajare centru civic in orasul Insuratei, judetul Braila.""
- Hotararea Nr. 12/29.03.2018 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pentru sedintele din lunile martie-mai 2018."
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Februarie 2018
- Hotararea Nr. 11/16.02.2018 privind: "Aprobarea pretului chiriei pentru apartamentul situat in blocul A2, parter, str. Soseaua Brailei, nr. 25, orasul Insuratei, apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 10/16.02.2018 privind: "Avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - si a Anexelor - parte integranta - aprobat prin Hotararea nr. 3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei Actualizate a Regulamentului."
- Hotararea Nr. 9/16.02.2018 privind: "Aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Insuratei si ale serviciilor publice de interes local, din subordinea Consiliului Local Insuratei, judetul Braila, pentru anul 2018."
- Hotararea Nr. 8/16.02.2018 privind: "Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si subventii de la bugetul local al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, estimarile pentru anii 2019-2021, precum si a listei obiectivelor de investitii propuse a se realiza in anul 2018"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Ianuarie 2018
- Hotararea Nr. 7/31.01.2018 privind: "Darea in administrarea Gradinitei cu program normal "Ion Creanga" Insuratei, unitate de invatamant de stat cu personalitate juridica, a imobilului situat in CV 85, P 963, str. Tineretului, nr. 23A, orasul Insuratei, apartinand domeniului public al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 6/31.01.2018 privind: "Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere Gradinita sat Lacu Rezii, oras Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 5/31.01.2018 privind: "Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Construire campus scolar in cadrul Grupului Scolar Industrial Insuratei (Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu")."
- Hotararea Nr. 2/31.01.2018 privind: "Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu", oras Insuratei, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 3/31.01.2018 privind: "Aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale necesar gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2018, le nivelul Unitatii Administrativ - Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 2/31.01.2018 privind: "Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018, ce vor fi executate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare"
- Hotararea Nr. 1/10.01.2018 privind: "Utilizarea partial a excedentului cumulat aferent anilor anteriori pentru acoperirea temporara a golurilor din casa"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Decembrie 2017
- Hotararea Nr. 80/21.12.2017 privind: "Infiintarea si organizarea serviciului de transport public local in regim de taxi, pe raza administrativ-teritoriala Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 79/21.12.2017 privind: "Infiintarea si organizarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in orasul Insuratei, judetul Braila."
- Hotararea Nr. 78/21.12.2017 privind: "Aprobarea Regulamentelor vizand stabilirea procedurii de emitere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor de catre primarul orasului Insuratei, in vederea desfasurarii activitatii de comercializare a produselor si serviciilor de piata, pe teritoriul orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 77/21.12.2018 privind: "Avizarea Caietului de Sarcini pentru activitatea de epurare a apelor uzate cu Anexele nr. 1-19 - parte integranta - Statia de Epurare Insuratei - U.A.T. Orasul Insuratei."
- Hotararea Nr. 76/21.12.2017 privind: "Aprobarea Dispozitiei nr. 774/14.12.2017 vizand rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2017"
- Hotararea Nr. 75/21.12.2017 privind: "Organizarea retelei scolare la nivelul Unitatii Administrativ - Teritoriale Insuratei, judetul Braila, pentru anul scolar 2018-2019"
- Hotararea Nr. 74/21.12.2017 privind: "Alegerea Presedintelul de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pentru sedintele din lunile decembrie 2017 - ianuarie-februarie 2018."
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Noiembrie 2017
- Hotararea Nr. 73/22.11.2017 privind: "Stabilirea distantelor de siguranta fata de vecinatati si adoptarea masurilor de protectie compensatorii care asigura conditiile de siguranta la foc si performantele admise conform Notei nr. 2 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru Centrul de zi "Pinocchio", situat in str. Tineretului nr. 23, orasul Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 72/22.11.2017 privind: "Aprobarea Acordului de Furnizare privind conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai serviciului de alimentare cu apa la bransamentul utilizatorilor din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Insuratei"
- Hotararea Nr. 71/22.11.2017 privind: "Aprobarea Actului Aditional nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009"
- Hotararea Nr. 70/22.11.2017 privind: "Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Insuratei si din cadrul serviciilor publice de interes local, din subordinea Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pentru anul 2018"
- Hotararea Nr. 69/22.11.2017 privind: "declararea nulitatii absolute, in temeiul art. 1.246 alin.(3) din Cod Civil, a contractului de concesiune nr. 8511/14.11.2012, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Insuratei si S.C. Solar Concept International SRL Bucuresti, prin acordul partilor."
- Hotararea Nr. 68/22.11.2017 privind: "Aprobarea alocarii unei sume de bani din bugetul local al anului 2017 pentru organizarea sarbatorilor de iarna in orasul Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 67/22.11.2017 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2017"
- Hotararea Nr. 66/22.11.2017 privind: "Stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018, la nivelul orasului Insuratei, judetul Braila"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Octombrie 2017
- Hotararea Nr. 65/24.10.2017 privind: "Aprobarea revizuirii Hotararoo nr. 45 din 17.09.2014 a Consiliului Local al Orasului Insuratei privind aprobarea contributiei de 1% pentru cofinantarea de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Insuratei a Proiectului de "Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020""
- Hotararea Nr. 64/24.10.2017 privind: "Aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014-2020"
- Hotararea Nr. 63/24.10.2017 privind: "Aprobarea cofinantarii de catre beneficiar pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere Gradinita sat Lacu Rezii, oras Insuratei, judetul Braila"."
- Hotararea Nr. 62/24.10.2017 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere Gradinita sat Lacu Rezii, oras Insuratei, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 61/24.10.2017 privind: "Aprobarea cofinantarii de catre beneficiar pentru obiectivul de investitii "Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu", oras Insuratei, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 60/24.10.2017 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu", oras Insuratei, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 59/24.10.2017 privind: "Aprobarea cofinantarii de catre beneficiar pentru obiectivul de investitii "Construire Campus scolar in cadrul Grupului Scolar Industrial Insuratei (Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu").""
- Hotararea Nr. 58/24.10.2017 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire Campus scolar in cadrul Grupului Scolar Industrial Insuratei (Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu")""
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Septembrie 2017
- Hotararea Nr. 57/28.09.2017 privind: "Aprobarea programului de masuri pentru intretinerea drumurilor de interes local pentru anul 2018"
- Hotararea Nr. 56/28.09.2017 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2017"
- Hotararea Nr. 55/28.09.2017 privind: "Avizarea Caietului de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Orasului Insuratei cu Anexele nr. 1-13 - parte integranta"
- Hotararea Nr. 54/28.09.2017 privind: "Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Insuratei, in Consiliile de Administratie si in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 53/28.09.2017 privind: "Aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Insuratei si ale serviciilor publice de interes local, din subordinea Consiliului Local Insuratei, judetul Braila, pentru anul 2017"
- Hotararea Nr. 52/28.09.2017 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pentru sedintele din lunile septembrie - noiembrie 2017"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna August 2017
- Hotararea Nr. 51/31.08.2017 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2017"
- Hotararea Nr. 50/31.08.2017 privind: "Aprobarea cofinantarii de catre beneficiar pentru proiectul "Modernizare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila - etapa a doua""
- Hotararea Nr. 49/31.08.2017 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila - etapa a doua""
- Hotararea Nr. 48/31.08.2017 privind: "Stimularea elevilor din clasele V-XII, cu domiciliul in orasul Insuratei, inscrisi in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul orasului Insuratei, judetul Braila, care au obtinut media generala 10 (zece) la absolvirea anului scolar 2016-2017, prin acordarea unor recompense in bani"
- Hotararea Nr. 47/09.08.2017 privind: "Stabilirea taxei zilnice pentru comercializarea cu amanuntul si en gross a produselor agricole, direct din mijloacele de transport, in cadrul targului en gross al orasului Insuratei, judetul Braila"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Iulie 2017
- Hotararea Nr. 46/28.07.2017 privind: "Transmiterea in folosinta gratuita a infrastructurii de irigatii apartinand domeniului privat al orasului Insuratei catre Organizatia Utilizatorilor de Apa Statia 07, care consta in antene de irigatii si hidrantii aferenti acestora existenta la SRPA 07, situata pe raza orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 45/28.07.2017 privind: "Trecerea in domeniul privat al orasului Insuratei a infrastructurii de irigatii fara proprietar care consta in antene de irigatii si hidrantii aferenti acestora existenta la SRPA 07, situata pe raza orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 44/28.07.2017 privind: "Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor si organizarea licitatiei publice pentru inchirierea unui teren intravilan, in suprafata de 100,00 mp, cu destinatia garaj auto, situat in orasul Insuratei, strada Scoala Veche nr. 20, Cvartal 85, Parcela 967/2, apartinand domeniul privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 43/28.07.2017 privind: "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Retele exterioare - Locuinte pentru tineri destinate inchirierii, judetul Braila, orasul Insuratei, Str. Lacu Rezi nr. 25B, etapa 1-16 unitati locative""
- Hotararea Nr. 42/28.07.2017 privind: "Stabilirea faptelor si a sanctiunilor contraventionale in domeniile de activitate care se circumscriu sferei de competenta a Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 41/28.07.2017 privind: "Aprobarea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare aferente functiilor publice si functiilor contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Insuratei si din cadrul serviciilor publice de interes local, din subordinea Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 40/28.07.2017 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2017"
- Hotararea Nr. 39/28.07.2017 privind: "Stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali de 10% din indemnizatia lunara a primarului pentru participarea la numarul maxim de sedinte, in perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Iunie 2017
- Hotararea Nr. 38/22.06.2017 privind: "Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Insuratei, judetul Braila, pe anul 2017"
- Hotararea Nr. 37/22.06.2017 privind: "Aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului Agricol la nivelul orasului Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 36/22.06.2017 privind: "Aprobarea Regulamentului pentru buna gospodarire a orasului Insuratei, judetul Braila si pentru instaurarea unui climat de ordine si curatenie pe teritoriul acestuia"
- Hotararea Nr. 35/22.06.2017 privind: "Aprobarea cotizatiei orasului Insuratei la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Judeteana Braila, incepand cu anul 2017"
- Hotararea Nr. 34/22.06.2017 privind: "Aprobarea asocierii Orasului Insuratei prin Consiliul Local al orasului Insuratei cu Judetul Braila, prin consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor "Amenajare centru civic in orasul Insuratei, judetul Braila""
- Hotararea Nr. 33/22.06.2017 privind: "Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Insuratei, judetul Braila, pentru sedintele din lunile iunie - august 2017"
Hotărâri ale consiliului local Insuratei aprobate în luna Mai 2017
- Hotararea Nr. 32/23.05.2017 privind: "Aprobarea raportului de evaluare in vederea organizarii licitatiei publice pentru constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros asupra unui teren intravilan, in suprafata de 33.769,00 mp, situat in orasul Insuratei, strada Infratirii, Cvartal 106, Parcela 1316/6, P 1318/2, P1317/2, apartinand domeniul privat al Unitatii Administrativ - Teritoriale Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 31/23.05.2017 privind: "Aprobarea Strategiei locale ce vizeaza dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a Serviciului Public Local de Salubrizare din orasul Insuratei, judetul Braila"
- Hotararea Nr. 30/23.05.2017 privind: "Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici pentru proiectul "Construire gradinita "Ion Creanga" in orasul Insuratei, judetul